Frågor och svar

Vad har antagningspoängen varit?

Den sist antagne har kommit in på runt 210-220 poäng. Sedan tillkommer poäng för intervjun ovanpå betygen.

Hur går intervjun till?

Intervjun är en ganska avslappnad historia som främst handlar om ditt historieintresse. Själva intervjun äger rum i april och maj.

Kallelsen till intervjun kommer att skickas ut med början i inledningen av april.

Kan ni hjälpa till med bostad?

Troligen inte. Vi har ibland kunnat hjälpa till med inackorderingsrum men man får i huvudsak räkna med att försöka fixa det på egen hand. 

Hur går ansökan till?

Du kan klicka dig fram från sidan skanegy.se. Av tekniska skäl är det sedan lite kluddigt att söka. Leta rätt på Katedralskolan i Lund. Under samhällsprogrammet finns historieprogrammet. Du kan också söka vi fritext: skriv in historieprogrammet så dyker vi upp.

Man kan söka från hela landet.

Är något oklart kontakta din studievägledaren eller studievägledaren på Katedralskolan: Hallqvist Kristina <kristina.hallqvist@lund.se>

Hur ser könsfördelningen ut?

Ganska olika för ettan, tvåan och trean. I den klass som först gick ut programmet var det lika många tjejer som killar. I trean är det åtta tjejer och 18 killar. I tvåan är det 17 killar och elva tjejer. I ettan är det 9 av 30 elever som är tjejer.

Hur såg ansökan om att få starta spetsutbildningen ut?

Här finns en länk till vår ansökan till Skolverket. Ansökan är en PDF-fil och är mycket stor (ca 8 Mb).

Vilka lärare kommer att undervisa på programmet i höst?

Marcus Karlsson och Håkan Danielsson är historielärare i den etta som startade hösten 2014. Marcus är också klassens lärare i samhällskunskap.

Den klass som startade hösten 2015 har Bengt Nilson och Håkan Danielsson som lärare i historia. Båda är mentorer i klassen. Håkan är också lärare i samhällskunskap. 

Marcus Karlsson och Katarina Kvennberg är historielärare i den etta som startade hösten 2016. Katarina Kvennberg och Håkan Danielsson är båda lärare i samhällskunskap i klassen.

Det finns också andra historielärare som har extrakurserna i historia.

Lärarna till hösten 2017 är ännu inte bestämda.

Jag kan inte skugga på någon av Katedralskolans ordinarie skuggningsveckor. Hur gör jag?

Vi erbjuder skuggning nästan när som helst. 

Hur blir det med resor till Flandern och Berlin?

Skolan ska spara pengar och därför måste vi plocka bort en resa. Det blir därför bara en resa för den klass som börjar till hösten 2017. Om det blir en resa till Flandern eller till Berlin är ännu inte avgjort. 

Det kan dock bli andra resor om man har tur. En klass har varit i Strasbourg och Bergen-Belsen, en annan klass har varit i Istanbul. De flesta klasser har varit både i Köpenhamn och Stockholm. En hel del elever (fast inte hela klassen) har också rest på stipendier till Bratislava, Köpenhamn, York och Stockholm.

Eventuella extra resor är bland annat beroende av om vi får externa medel eller inte.

Ansvarig för hemsidan är Håkan Danielsson (hakan.danielsson@lund.se)