Poängplan

Poängplan för historieprogrammet.


Poängplanen har ändrats lite på grund av det nya gymnasium som infördes 2011. Vissa förändringar berör alla teoretiska gymnasieprogram som till exempel att eleverna får lite mer svenska. Andra förändringar berör bara Historieprogrammet som att eleverna inte längre läser geografi.

I förhållande till tidigare årskurser har vi lagt lite fler timmar i årskurs 1 för att minska arbetsbelastningen de terminer man möjlighet att läsa en universitetskurs.


Nedan ser du tre versioner av poängplanen för HiP. Först per årskurs, sedan ett diagram över de samhällsvetenskapliga ämnena och sist en översikt över samtliga ämnen.

Skärmavbild 2012-09-18 kl. 16.01.18
Skärmavbild 2012-09-18 kl. 16.10.15
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNENPOÄNG

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Matematik 1 100

Idrott och hälsa 1 100

Samhällskunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Naturkunskap 1b 100

Historia 1b 100

KARAKTÄRSÄMNEN POÄNG

Filosofi 1 50

Moderna språk 200

Psykologi 1 50

Filosofi 50

SPETSINRIKTNING HIPOÄNG

Historia 2 100

Religion 2 50

Historia modern 50

Historia Ljus och mörker 50

Samhällskunskap 2 100

Samhällskunskap 3 100

PROGRAMFÖRDJUPNING POÄNG

Historia 3 100 

Historia - konflikter 100 

Kulturhistoria 50

Populär historia 50

GYMNASIEARBETE 100

VALBARA KURSER 200 

Du väljer ur Katedralskolans stora utbud av nationella kurser


Ansvarig för hemsidan är Håkan Danielsson (hakan.danielsson@utb.lund.se)